غزل " تاول ها "

تهمتن غلامی

غزلی از دفتر بداهه ها


" تاول ها "بس که ﺍﺯ ﺗﺎﻭﻝ ﺗﻮ ﺧﻮﻥ ﺷﺴﺘﻢ ، ﺩﺳﺖ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻦ ﭼﺮﻭﮐﯿﺪﻩ

من همانم همان ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺍﺳﺖ ، ﭘﺎﯼ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯿﺖ ﺟﻨﮕﯿﺪﻩ


آنکه آتش گرفت و روحش را  ، ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ

ﺑﺎ ﺗﻮ ﺭﻭﯾﺎﺵ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﺪ ، ﺗﺎﻭﻝ ﺩﺳﺘﻬﺎﺵ ﺗﺮﮐﯿﺪﻩ


ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﺯﺧﻤﻬﺎ ﻭ ﺗﺎﻭﻝ ﺭﺍ ، ﺑﺎ ﺑﺘﺎﺩﯾﻦ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ ﺑﮑﻨﻢ

ﻣﻦ همانم ﻫﻤﺎن که ﺑﺎ ... ﻗﻠﺒﺶ ، ﺯﺧﻤﻬﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻩ


ﺗﺸﮏ ﻭ ﻣﻠﺤﻔﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﻥ ﻭ ... ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻭ ...

ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻭ ... ﻋﺸﻖ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﻮ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ


ﺭﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﺖ ، ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻧﻬﺎ

ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺑﻮﯼ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺍ ، ﻧﻔﺲ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺕ ﻧﺒﻮﯾﯿﺪﻩ


ﭼﺎﺩﺭ ﮐﻮﭼﮑﺶ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﮏ ﺍﺳﺖ ، ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ

ﺩﺧﺘﺮﺕ " ﺯﯾﻨﺒﺖ " ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺑﺪ ، ﺗﺎ ﮔﻠﻮﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺒﻮﺳﯿﺪﻩ

[][][][][]


ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﭘﻬﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ، ﺳﻔﺮﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺎﺭﻧﺠﮏ

ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻭ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻡ ، ﺍﺯ " ﺣﺴﯿﻨﺖ " ﺷﻬﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ


                    <><><><>

ﺗﻬﻤﺘﻦ ﻏﻼمی

/ 4 نظر / 93 بازدید
afasolhtv

به نام رحمبان، مهربان خدای جهان در این مجموعه جدید که چهارمین از سری مجموعه آگاهی های رهابخش است می پردازیم به عنوان کلی «آشتی و سلامتی» . تهیه شده در واحد تولید برنامه تلویزیون صلح و سلام ...................... حمایتها و نقد و انتقادات شما می تواند کمک شایانی نماید در بهتر و دوام داشتن این برنامه ها! من و ما و شما می توانیم دنیایی جدید و متفاوت از دیروز برای خود و دیگران بسازیم! . شما می توانید از طریق راها های ارتباطی زیر با ما تماس بگیرید: e.Mail: info@solhtv.com whatsapp: 004915215021480 Telegram:https://t.me/solhtvafa Facebook: www.facebook.com/solhtv Instagram: solhtvafa https://afasolhtv.persianblog.ir/

rezashahpasand1352

دپای سبزتان را در وبلاگم دیدم خواستم بگویم خوشحالم که به مهمانی کلبه کوچکم آمدید باز هم بیایید و با نقد و نظرهای ارزشمندتان رونقش را افزون کنید سپاس